Menu

 

2019-2020 Yılı Kırtasiye Yardımı-Eğitime Hazırlık Ödeneği

2019-2020 Yılı Kırtasiye Yardımı-Eğitime Hazırlık Ödeneği

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında Öğretmenlere Ödenecek Kırtasiye Yardımı-Eğitime Hazırlık Ödeneğinin miktarı belli oldu. 

Bu yıl eğitimcilere-öğretmenlere ödenecek olan kırtasiye yardımının-eğitime hazırlık ödeneğinin miktarı geçen yıllarda açıklanmıştı.

Şöyle ki; Hükümetle sendikalar arasında yapılan 2017 yılı 4.Toplumsal sözleşme görüşmelerinde 2018-2019 ve 2019-2020 eğitim öğretim yıllarında ödenecek eğitim-öğretim ödeneği de belli olmuştu.

2019-2020 Eğitim-öğretim yılının eğitim öğretim ödeneği 1.180  TL  (kesinti de dahil ) ödenecek.

KESİNTİ YAPILACAK MI? 

Daha önceki yıllarda 6-8 TL civarı kesinti yapılarak ödenmişti.2019-2020 öğretim yılında da benzer kesinti yapılır muhtemelen.

Böylece öğretmenlere kesinti yapıldıktan sonra 2019-2020 kırtasiye yardımı için 1.172 TL civarı bir ücret ödenecek.

2019 YILI KIRTASİYE PARASI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Öğretmenlere 2019-2020 yılı için ödenecek olan eğitim ödeneğinin ne zaman ödeneceği henüz netleşmedi.

Ancak geçen yıllarda olduğu gibi Eylül ayından itibaren ödenmeye başlanacağını söyleyebiliriz.

Zaten geçen yılda aynı zamanlarda ödenmişti. 


2017 - 2018 YILININ KARŞILAŞTIRILMASI

Öğretmenlere Eylül 2017 tarihinde 1.050 TL kırtasiye ücreti ödendiğinde dolar 3.4 TL civarıydı.Dolaysıyla öğretmenlerin geçen yıl aldıkları eğitim-öğretim ödeneği dolar olarak yaklaşık 308,08 idi.

Bu yıl doların eylül 2018'de 5 TL(haber hazırlanırken tahminimiz buydu,şimdi bu 6,5 civarı..) olduğunu düşünürsek bu yıl öğretmenlere ödenecek kırtasiye yardımı 226 usd civarı olacak.Her iki yılı karşılaştırdığımızda ekonomik olarak bu yıl ödenecek ücret bir önceki yıla göre dolar bazında %26 daha az olacak.

Yorumu size bırakıyoruz,burası kişiden kişiye değişebilir....

Hangi öğretmenlere %50 si ödenir?

"657 Sayılı Kanunun Ek 32'nci maddesi uyarınca verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneği; öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara %75'i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara ise %50'si oranında yapılır.'"

Bu arada şunu da hatırlatalım iller farklı tarihlerde ödeme yapabiliyor.Önceki yıllarda illerin ödeme günleri arasında epey fark olmuştu.


Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2017-2018 Yılı Eğitim Ödeneği İle ilgili resmi yazısı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı: 10903426-841.99-E.13157473

Konu: Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği

Bilindiği üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 32'nci maddesinde, ''Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzmanı yardımcıları dahil) her öğretim yılında bir defaya mahsuz olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir.'' hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan; 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 3. Dönem Toplu Sözleşmenin ''Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme'' bölümünün ''Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği'' başlıklı 12'nci maddesinde, ''657 Sayılı Kanunun Ek 32'nci maddesinde öngörülen öğretim yılına hazırlık ödeneği; 2016 yılında 1000 TL, 2017 yılında 1050 TL olarak ödenir.'' hükmü ile 6767 Sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (K) Cetvelinin ''IV-Diğer Ödemeler'' kısmının 3'üncü maddesinde de; ''657 Sayılı Kanunun Ek 32'nci maddesi uyarınca verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneği; öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara %75'i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara ise %50'si oranında yapılır.'' ifadesi yer almaktadır.

Bu kapsamda, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara 1050 TL öğretim yılına hazırlık ödeneğinin 11.09.2017 tarihinden itibaren ödenmesi hususunda gereğini rica ederim.

İsmet YILMAZ-Milli Eğitim Bakanı

Ogretmenler.Com

Son DüzenlenmeSalı, 16 Temmuz 2019 23:50
Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar