Menu

 

Liselerde Nakil ve Geçiş İşlemleri İle İlgili Hususlar

Liselerde Nakil ve Geçiş İşlemleri İle İlgili Hususlar

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas nakillerde son aşamaya gelindi.

Ortaöğretim kurumları yönetmeliği gereği nakil kabul işlemleri Eylül,Ekim aylarında haftalık olarak haftanın son iş günü, diğer zamanlarda aylık olarak ayın son iş günü yapılmaktadır.

Tüm sınıflar için artık dönem için yönetmeliğe uygun nakiller her ay devam edecek.

YERLEŞTİRME İLE NAKİL

Lisede herhangi bir öğrencinin bir okula gidebilmesi için öncelikle yerleştirmeye esas nakil yoluyla gitmeyi düşündüğü lisede kontenjan açığı olmalı.

Boş Kontenjan ve Taban Puan Bilgileri

Sınavlı öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında NAKİL işlemleri için boş kontenjan ve sınavlı okul taban puan bilgileri için Tıklayınız

Sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında NAKİL işlemleri için boş kontenjan bilgileri için Tıklayınız

Nakil başvuruları e-devlet üzerinden yapılabiliyor. E-devlet üzerinden Nakil Başvurusu için TIKLAYINIZ

LİSE YÖNETMELİĞİNİN SON HALİ - (12 Temmuz 2019 Dahil)

e-OKUL ÜZERİNDE NAKİLLERLE İLGİLİ TEMEL HUSUSLAR

1 - Ortaöğretim (Lise) kademesinde kayıtlı öğrencilerin nakil başvurularının ilgili mevzuat hükümleri gereği aşağıdaki açıklamalara göre yapılması gerekmektedir.
2 - Devlet okullarında öğrencilerin mevcut kayıtlı oldukları okul türü ve sınıf seviyesine göre ilgili mevzuat hükümleri gereği belirlenen diğer nakil kurallarının yanı sıra Boş kontenjan ve Taban puan şartının sağlanması gerekmektedir. Özel okullarda ise özel okul bina kontenjan şartı dışında herhangi bir taban puan şartı bulunmamaktadır.
3 - Nakil başvurusu yapılırken Nakil Nedeni, Nakil Gidilecek Tür, Nakil Gidilecek Alan, Nakil Gidilecek Dal, Başvuru ili, Başvuru Okulu, Nakil Gidilecek Yabancı Dil, Nakil Gidilecek Sınıf ve Nakil Gidebilir seçenekleri öğrencinizin halihazırda kayıtlı olduğu kurum türü, sınıf seviyesi ve varsa alan/dal bilgilerine göre doğru bir şekilde seçilmelidir.
4 - Nakil başvuru işleminizin doğru il / ilçe / kurum türü ve okula yapıldığından emin olunuz. Yapmış olduğunuz nakil başvurusunu nakil kabul onay işlemi yapılmadan önce güncelleyebilir veya tamamen silebilirsiniz. Nakil kabul onay işleminden sonra nakil işleminden vazgeçilmesi (önceki devlet okuluna geri dönmek) halinde öğrencinizin nakil kabul onay işleminden sonra mevcut kayıtlı olacağı okul türü ve sınıf seviyesine göre ilgili mevzuat hükümleri gereği belirlenen diğer nakil kurallarının yanı sıra nakil işlemi öncesindeki eski devlet okulunun Boş kontenjan ve Taban puan şartının sağlanması gerecek olup yine 1 (bir) aylık nakil başvuru ve kabul onay sürecinin beklenmesi gerekecektir.
5 - Tüm seçenekler seçilerek kaydet butonuna basıldıktan sonra ilgili mevzuat gereği sistem tarafından yapılan nakil kontrolleri sırasında ekran üzerinde bilgilendirme notları veya uyarılar çıkabilecektir.
6 - Nakil başvurusu kaydetme esnasında ilgili mevzuat gereği ekran üzerine çıkan bilgilendirme notları veya uyarılar hakkında öğrencinizin halihazırda kayıtlı olduğu okul idaresi ile irtibata geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz.
7 - Halihazırda özel okulda kayıtlı öğrencilerin başka okullara nakil başvuruları okul ücreti tahsilatı ve özel okul ile imzalanan sözleşme iptali vb durumlar nedeniyle bu ekran üzerinden yapılamamaktadır. Özel okullarda kayıtlı öğrenciler kayıtlı oldukları Özel Okul Müdürlüğüne başvuru yaparak nakil başvurularını sisteme girdirebilmektedir.
8 - MEBBİS – RAM Modülü üzerinde yer alan bilgilere göre özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrenciler için engel tanılarına ve sınıf seviyelerine uygun Özel Eğitim (Kaynaştırma) III.Kademe okullarına nakil başvuruları İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları tarafından yapılabilecektir.
9 - Devlet okullarında öğrencilerin nakil kabul onay veya red işlemleri ilgili mevzuat hükümleri gereği nakil kabul onay gününde (her ayın son iş günü) nakil gitmek için başvuru yapılan okul idareleri tarafından e-Okul sistemi üzerinden yapılmaktadır.
10 - Özel okullarda öğrencilerin nakil kabul onay veya red işlemleri ilgili mevzuat hükümleri gereği nakil kabul onay günü beklenmeden nakil gitmek için başvuru yapılan okul idareleri tarafından e-Okul sistemi üzerinden yapılmaktadır.
11 - Ortaöğretim (Lise) kademesinde ilgili mevzuat hükümleri gereği Devlet veya özel okullara yapılan nakil başvuruları nakil gitmek için başvuru yapılan ilgili okul müdürlüğü tarafından onaylanması halinde öğrencinizin e-okul sistemindeki tüm bilgileri yeni okuluna aktarılacaktır.
12 - Öğrencinize ait nakil başvuru durumu, ders notları, devamsızlık, sınav tarihleri, aldığı belgeler vb bilgileri e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminin internet sayfasından, e-Devlet kapısında yer alan Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden veya ücretsiz Mobil VBS uygulamasından takip edebilirsiniz. App Store ve Google Play üzerinden cep telefonu, tablet vb akıllı cihazlarınıza aşağıdaki link üzerinden Bakanlığımız tarafından geliştirilen ücretsiz Mobil VBS uygulamasını indirebilirsiniz.

Aşağıdaki açıklamalar yeni yönetmeliğe göre güncellenecek.


10.11.ve 12.sınıflar için nakil süreci geçen yıl olduğu gibi lise yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre normal seyrinde devam edecek.

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddesi;

Madde 38- (4) a) (Değişik:RG-1/9/2018-30522)
NAKİL VE GEÇİŞ BAŞVURUSU, DÖNEM BİTİMİNİN ÖNCESİNDEKİ ÜÇ HAFTA İLE E-OKUL SİSTEMİNDE DÖNEM VE SINIF ATLATMA SÜRESİ HARİÇ OLMAK ÜZERE ders yılının başlangıcından ekim ayının sonuna kadar haftalık, diğer zamanlarda ise aylık yapılır. Nakil ve geçişler, haftalık yapıldığında her haftanın, aylık yapıldığında ise her ayın; ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile veya e-Devlet üzerinden yapılır. Özel öğretim kurumlarına geçişlerde bu kısıtlama uygulanmaz. Başvuru, öğrencinin nakil şartlarını taşıması hâlinde naklen gidilmek istenilen okul müdürlüğüne e-Okul sistemi üzerinden iletilir. ONAY VEYA RET İŞLEMİ NAKİL İSTENİLEN OKUL MÜDÜRLÜĞÜNCE E-OKUL SİSTEMİ ÜZERİNDEN BAŞVURULARIN BİTİMİNİ TAKİP EDEN İLK İŞ GÜNÜ ÇALIŞMA SAATLERİ İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLİR. ANCAK, DÖNEM BİTİMİNDEN ÜÇ HAFTA ÖNCE YAPILAN BAŞVURULARIN ONAY VEYA RET İŞLEMLERİ, BAŞVURULARIN BİTİMİNİ TAKİP EDEN İLK İŞ GÜNÜ ÇALIŞMA SAATLERİ İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLİR.

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddesi;

Madde 51-(13) (Ek:RG-13/1/2017-29947) (Değişik:RG-20/6/2017- 30102)
ÖZEL OKULLARDA NAKİL VE GEÇİŞ BAŞVURUSU, BİRİNCİ VE İKİNCİ DÖNEMİN SON ÜÇ HAFTASI İLE E-OKUL SİSTEMİNDE DÖNEM VE SINIF ATLATMA SÜRESİ HARİÇ OLMAK ÜZERE VELİ TARAFINDAN ÖĞRENCİNİN ÖĞRENİM GÖRDÜĞÜ OKUL MÜDÜRLÜĞÜNE DİLEKÇE İLE YAPILIR. Başvuru, öğrencinin nakil şartlarını taşıması hâlinde naklen gidilmek istenilen okul müdürlüğüne e-Okul sistemi üzerinden iletilir. Onay veya ret işlemi nakil istenilen okul müdürlüğünce e-Okul sistemi üzerinden zamana bağlı kalmaksızın yapılır.


 10.11.ve 12.SINIF NAKİL KONTENJANLARI ve TABAN PUANLARI

10.11.ve 12.Sınıfta olup nakil başvurusu yapmak isteyen öğrenciler aşağıdan kontenjanı ve gerekli taban puanı öğrenebilirler.

 Sınavla öğrenci alan liselere NAKİL işlemleri boş kontenjan ve taban puan bilgileri için TIKLAYINIZ

10-12.sınıflar için daha ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki yazımıza göz atınız.


Hangi Liseden,hangi liseye,hangi sınıfta nakil yapılabilir? bu ve buna benzer tüm soruların güncel cevabı burada...

Eğitim öğretim yılı devam ederken yada tatilde lise öğrencilerinden okul değiştirmeyi düşünenler olabilir.Bu nedenle bu öğrencilerin nakil ve geçişle ilgili bazı hususları bilmeleri gerekir.

Şu an liselerde ara sınıf (10-12.sınıf) öğrencileri için nakil işlemleri mevcut sisteme göre devam ediyor.Liselerde nakille ilgili mevcut sistemle ilgili yazımızda bulabilirsiniz.


Liselerde Nakil İçin Gerekli Taban Puan ve Kontenjan Bilgilerini öğrenmek için TIKLAYINIZ 

Aynı tür ve farklı tür liseler arasında nakillerle ilgili tüm ayrıntıları bu haberimizden öğrenebilirsiniz.

Her isteyen öğrenci istediği okula istediği zaman geçemez.Bunun belli kuralları var.MEB Lise yönetmeliğinin 3.bölümünde nakil ve geçiş işlemlerle ilgili kurallara yer vermiş.

Bu kuralların daha iyi anlaşılmasında öğrencilere yardımcı olacak güzel bir tabloyu aşağıda yayınladık.

Nakil ve geçiş başvurusu, aralık ve mayıs ayları hariç olmak üzere her ayın ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile yapılır. Başvuru, öğrencinin nakil şartlarını taşıması hâlinde naklen gidilmek istenilen okul müdürlüğüne e-Okul sistemi üzerinden iletilir. Onay veya ret işlemi nakil istenilen okul müdürlüğünce e-Okul sistemi üzerinden ayın son iş günü çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirilir. Başvuruların açık kontenjandan fazla olması hâlinde 9 uncu sınıflar için yerleştirmeye esas puanı; diğer sınıflar için alt sınıf veya sınıflara ait yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması esas alınır ve puan üstünlüğüne göre kayıt/nakil yapılır.

Ancak MEB 2017-2018 yılı mayıs ayı için ayrıca resmi yazı yayınladı.Mayıs 2018 dönemi öğrenci nakil başvurularının "02 Mayıs 2018 tarihinde başlayarak 17 Mayıs 2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar" okul müdürlüklerince e-Okul sistemine girilmesi ve takip eden "18 Mayıs 2018 Cuma günü de onay ya da ret" işlemlerinin herhangi bir aksaklığa neden verilmeyecek şekilde yapılması ile ilgili Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 10.05.2018 tarih 9307843 sayılı yazıyı okullara gönderdi.

- Liselerde tüm nakillerde okulların nakil ve geçiş şartlarının taşıması gerekmektedir:

- Açık Öğretim Liselerinden örgün ortaöğretim (Anadolu) kurumlarına nakil ve geçişler ders kesiminden yeni öğretim yılının başlangıcına kadar yapılacaktır.
(*) Öğrenci, alınmayan ortak derslerden sorumlu tutulacaktır.
(**) Okulların her birinin kendi arasında veya okullar arasında nakiller alan/dal bulunmak kaydıyla her sınıf seviyesinde sürekli, alan/dal bulunmaması hâlinde 10’uncu sınıfta alan, 11’inci sınıfta aynı alanda dal değiştirerek birinci dönem sonuna kadar yapılacaktır.
(***) Özel Temel Liseye Anadolu Lisesinden, Anadolu Öğretmen Lisesinden, Fen Lisesinden ve Sosyal Bilimler Lisesinden naklen gelen öğrencilerin, her sınıf seviyesinde sadece Anadolu Lisesine nakil ve geçişleri yapılır.
- Özel Temel Lisenin 11 veya 12 nci sınıflarına Genel Lise, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, imal Hatip Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi ile Spor Lisesi’nden naklen öğrenciler, nakil istemeleri halinde sadece Açık Öğretim Lisesi veya Meslekî Açık Öğretim Lisesine yönlendirilir.

NAKİL İÇİN KONTENJAN AÇIĞI OLMALI-PUANINIZ YETERLİ OLMALI

Nakil için iki şart var. Biri gitmek istediğiniz okulun sizin sınıf seviyesinden kontenjan açığı olmalı.Bir de puanınız yeterli olmalı.Nitekim kontenjan sayfasında "... tüm program türlerinde ve sınıf seviyelerinde boş kontenjan ve taban puana göre nakil işlemleri yapılmaya devam edilecektir." şeklinde açıklama yer almaktadır.

Buna bir örnek verelim.Örneğin resimdeki okula, A okulundan 9.sınıf öğrencisinin geçiş yapabilmesi için tek şart var.O da puan şartı.Eğer bu öğrencinin puanı 477.123 den fazla olursa nakli gerçekleşir.Ancak burada diyelim ki 5 öğrenci nakil başvurusu yaptı.Ve bu öğrencinin puanı taban puandan fazla olmasına rağmen diğer dört öğrenciden düşük olursa nakli gerçekleşmez.Ama böyle bir durumun çok nadir olacağını düşünüyoruz.Tabi olabilecek bir durum olacağını da belirtmiş olalım.

10-12.sınıflarda "alt sınıf veya sınıflara ait yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması esas alınır ve puan üstünlüğüne göre kayıt/nakil yapılır." kuralı geçerli.

ARA SINIFLAR NAKİL İÇİN BOŞ KONTENJANLAR

Okul Boş Kontenjan ve Taban Puan Bilgileri (9-12.Sınıflar)

Lise kontenjan ve taban puanlar

HERHANGİ BİR LİSEDEN BİR BAŞKA LİSTEYE GEÇİŞ TABLOSU

Bu tablo ile liselerde nakil ve geçişlerle ilgili sorulara kolayca cevap bulabiliriz.

Daha iyi anlaşılabilmesi için bir kaç soru sorup cevap vermeye çalışalım.

Anadolu lisesi 10.sınıftayım,fen lisesine geçiş yapabilir miyim?

Anadolu lisesinden fen lisesine nakil 10.sınıf sonuna kadar yapılabiliyor.(Aşadaki tabloda sağ üstte bu sorunun cevabı) Ancak 11.sınıftaki bir öğrenci fen lisesine nakil olamaz.

Özel Temel liseden anadolu lisesine nakil mümkün mü?

10.Sınıf sonunda kadar mümkün.

Sosyal Bilimler Lisesinden Anadolu İmam hatip lisesine kaçıncı sınıfta nakil mümkün?

Sosyal bilimler lisesinden Anadolu İmam hatip lisesine nakil 10.sınıf sonunda kadar yapılabilir.Ama Anadolu lisesine ise tüm sınıflarda nakil mümkün.

Özetle,10.sınıf sonuna kadar ve tüm sınıflarda naklin hangi ortaöğretimden hangi ortaöğretime  mümkün olduğu tabloda ok işaretleri ile kolayca görmek mümkün.

Liselerde nakil ve geçişler

 Tablodaki liseler arası nakiller Lise yönetmeliğinde yer alan 3.bölümdeki 37.-42.maddelerdeki hususlara göre yapılır.

LİSE YÖNETMELİĞİNDE NAKİL VE GEÇİŞLER 3.BÖLÜMDE ŞÖYLE YER ALMAKTADIR:

Liselerde Nakil ve Geçişler (Yeni değişikliklere göre güncellendi.)

Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler (Değ: 13/09/2014-29118 RG)

MADDE 37 
(1) (Değişik cümle :RG-13/9/2014-29118) Fen, sosyal bilimler, Anadolu ve Anadolu imam hatip liselerine nakil ve geçişler;
a) (Değişik:RG-21/6/2014-29037) Okulların her birinin kendi arasında ve fen liseleri ile sosyal bilimler liselerinden Anadolu liselerine her sınıf seviyesinde
b) (Değişik:RG-28/10/2016-29871) Okullar arasında onuncu sınıf öğrencileri için temmuz ayının sonuna kadar,
c) (Değişik:RG-28/10/2016-29871) Diğer okullardan bu okullara; onuncu sınıf öğrencileri için temmuz ayı sonuna kadar, Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde yapılır.

(2) (Değişik:RG-13/9/2014-29118) Mesleki ve teknik Anadolu liseleri,(Ek ibare:RG-26/3/2017-30019) mesleki eğitim merkezleri,mesleki ve teknik eğitim merkezleri ile çok programlı Anadolu liselerine nakil ve geçişler;
a) Okulların her birinin kendi arasında veya okullar arasında alan/dal bulunmak kaydıyla her sınıf seviyesinde sürekli, alan/dal bulunmaması hâlinde 10 uncu sınıfta alan, 11 inci sınıfta aynı alanda dal değiştirerek birinci dönem sonuna kadar,
b) Bu okulların dışındaki diğer okullardan bu okullara; 9 uncu sınıfta sürekli, 10 uncu sınıfta ise birinci dönem sonuna kadar, 10 uncu sınıf sonunda ise uygulamalı meslek derslerinden yaz tatili süresince yapılacak telafi eğitimine bağlı olarak Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde yapılır. Aynı okul bünyesindeki program/alan/dallar arasında geçiş iş ve işlemleri bu fıkra kapsamında değerlendirilir.
c) (Ek:RG-26/3/2017-30019) Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin nakilleri; alan/dal bulunması ve naklen gidilmek istenilen yerleşim biriminde bir işletme ile sözleşme imzalamak kaydıyla zamana bakılmaksızın yapılır. Mesleki eğitim merkezlerinde 9 uncu sınıfın birinci dönemi sonuna kadar alan, 10 uncu sınıfın birinci dönemi sonuna kadar aynı alan içinde dal değişikliği yapılabilir. Mesleki eğitim merkezlerine, okul türüne bakılmaksızın her sınıf seviyesinde nakil ve geçiş yapılabilir. Ancak bunlardan daha önce mesleki ve teknik eğitim almamış olanlar ile farklı bir alanda mesleki eğitim almak isteyenlerin alan seçimi için 9 uncu sınıfın birinci dönemi sonuna kadar nakil ve geçiş yapmış olması gerekir. Daha önce mesleki eğitim almamış olup şubat ayından sonra nakil ve geçiş yapmak isteyenlerin mesleki eğitime hazırlık amacıyla yalnız işletmede mesleki eğitim almak üzere kayıtları yapılır, ancak ilgili ders yılı itibarıyla bunlara yılsonu puanı verilmez.

(3) (Değişik:RG-16/9/2017-30182) Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla birlikte özel yetenek, mülakat, mülakat ve beden yeterliliği sınavıyla öğrenci alınan alanlara diğer alan ve ortaöğretim kurumlarından nakil ve geçiş yapılmaz.

(4) (Değişik:RG-13/9/2014-29118) Bu okullara, akşam liselerinden nakil ve geçiş yapılmaz.

(5)(Mülga:RG-28/10/2016-29871)

(6) (Değişik:RG-16/9/2017-30182) Özel ortaöğretim kurumlarından resmî ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçişler program uyumuna ve okulların nakil şartlarına göre yapılır. Özel temel lise öğrencilerinin ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçişleri ise Talim ve Terbiye Kurulunun ilgili kararlarına göre gerçekleştirilir. Resmî ortaöğretim kurumlarından özel ortaöğretim kurumlarına geçişler ile özel ortaöğretim kurumlarının kendi aralarındaki nakillerde ise Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(7) (Mülga:RG-1/7/2015-29403) (Yeniden düzenleme:RG-28/10/2016-29871) Uluslararası Bakalorya (IB) Programı uygulayan okullara, diğer okullardan nakil ve geçiş yapacak öğrenciler kontenjan dışı değerlendirilir.

(8) (Ek:RG-16/9/2017-30182) Ortaöğretim kurumlarından, Araştırma-Geliştirme, Eğitim ve Uygulama Merkezi Anadolu Lisesine mülakat sınavıyla öğrenci geçişi yapılır. Bu öğrencilerden önceki okuluna dönmek isteyenler için kontenjan şartı aranmaz. Yapılacak mülakat sınavı ile bu okulun işleyişine ilişkin esas ve usuller Bakanlıkça düzenlenir.

Kontenjan belirleme, başvuru ve değerlendirme

MADDE 38 
(1) (Değişik:RG-13/9/2014-29118)
a) Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler, öğrencinin okula yerleştirmeye esas puanı dikkate alınarak açık kontenjan bulunması hâlinde puan üstünlüğüne göre yapılır.
b) Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki öğrencilerin nakil ve geçiş işlemleri bu maddenin ikinci fıkra hükümlerine göre okulların kontenjan durumları dikkate alınarak dengeli bir şekilde yapılır.

(2) (Değişik:RG-16/9/2017-30182) Sınıf bazındaki açık kontenjanlar her bir şube için fen, sosyal bilimler liselerinde 30, diğer okullarda ise 34 öğrenci olarak belirlenir. Ancak sınıf tekrar edenler, yargı kararına bağlı gelenler ile öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonunca yerleştirilen ve nakilleri yapılan öğrenciler de dâhil olmak üzere şube öğrenci sayısı, kontenjanı fen, sosyal bilimler liselerinde 36’yı, diğer okul türlerinde ise 40’ı, ancak kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan iki bireyin bulunduğu sınıflarda 25, bir bireyin bulunduğu sınıflarda ise 35’i geçemez.

(3) (Değişik:RG-13/9/2014-29118) Okulların açık kontenjanları e-Okul sisteminde ilan edilir.

(4) (Değişik:RG-1/7/2015-29403) a) (Değişik:RG-28/10/2016-29871) Nakil ve geçiş başvurusu, aralık ve mayıs ayları hariç olmak üzere her ayın ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile yapılır. Başvuru, öğrencinin nakil şartlarını taşıması hâlinde naklen gidilmek istenilen okul müdürlüğüne e-Okul sistemi üzerinden iletilir. Onay veya ret işlemi nakil istenilen okul müdürlüğünce e-Okul sistemi üzerinden ayın son iş günü çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirilir.
a) (Değişik:RG-16/9/2017-30182) Nakil ve geçiş başvurusu, dönem bitiminin öncesindeki üç hafta hariç olmak üzere her ayın ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile yapılır. Özel öğretim kurumlarına geçişlerde bu kısıtlama uygulanmaz. Başvuru, öğrencinin nakil şartlarını taşıması hâlinde naklen gidilmek istenilen okul müdürlüğüne e-Okul sistemi üzerinden iletilir. Onay veya ret işlemi nakil istenilen okul müdürlüğünce e-Okul sistemi üzerinden başvuruların bitimini takip eden ilk iş günü çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirilir. Ancak, dönem bitiminden üç hafta önce yapılan başvuruların onay veya ret işlemleri, başvuruların bitimini takip eden ilk iş günü çalışma saatleri içinde gerçekleştirilir. b) Ortaöğretime geçiş sistemine bağlı olarak yapılan yerleştirmeye esas nakil işlemleri, puan üstünlüğü ve okulların açık kontenjanlarına göre kılavuz hükümleri doğrultusunda Bakanlıkça yürütülür.
c) Hazırlık/dokuzuncu sınıflardaki olağan nakil işlemleri, yerleştirmeye esas nakil işlemlerinin tamamlanmasından sonra yapılır.

(5) (Değişik:RG-1/7/2015-29403) e-Okul sistemi üzerinden alınan nakil ve geçiş başvuruları; her ayın son iş gününde ilgili okul müdürlüğünce değerlendirilir. Değerlendirmeyle ilgili belge, e-Okul sistemi üzerinden alınarak okul müdürü ve ilgili müdür yardımcısı tarafından imzalanıp dosyalanır. Sonuç, aynı gün okulda ilan edilir ve öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne e-Okul, Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden de öğrencinin velisine bildirilir. Öğrenciye ait veriler, e-Okul sistemi üzerinden alınır. (Ek cümle:RG-16/9/2017-30182) Ancak tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ile özel eğitim sınıfları ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin nakil ve geçişlerinde bu sürelere bağlı kalınmaksızın işlem yapılır.

(6) (Değişik:RG-1/7/2015-29403) Nakil şartlarının taşınması durumunda;
a) Hazırlık sınıflarından hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9 uncu sınıflarına, hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9 uncu sınıflarından hazırlık sınıflarına yeterlilik sınavı aranmadan,
b) Hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9 uncu sınıflarından hazırlık sınıfı bulunan okulların 9 uncu sınıflarına yeterlilik sınavına bağlı olarak içinde bulunulan öğretim yılının Kasım ayının son iş gününe kadar nakil ve geçiş yapılabilir. Bu aydan sonra bu sınıflar arasında nakil ve geçiş yapılamaz. Ancak, hazırlık sınıfı olan okulların kendi aralarındaki nakil ve geçişler bu Yönetmeliğin nakillerle ilgili hükümlerine göre yürütülür. 

(7) (Değişik:RG-13/9/2014-29118) Hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 10, 11 ve 12 nci sınıflarından hazırlık sınıfı bulunan okulların aynı sınıflarına nakil şartlarıyla birlikte yeterlilik sınavına bağlı olarak nakil yapılabilir. Bu kapsamda başvuruda bulunan ve nakil şartlarını taşıyan tüm öğrenciler bulundukları sınıf seviyesi dikkate alınarak bu Yönetmelik kapsamında nakil başvurularının değerlendirildiği gün yeterlilik sınavına alınırlar. Yeterlilik sınavında başarılı olan öğrencilerin onay işlemleri açık kontenjana ve yerleştirmeye esas puan üstünlüğüne göre yapılır. Başarısız olanların başvuruları ise reddedilir.

(8) Naklen gidilmek istenilen okulda birinci yabancı dil farklı ise, nakil şartlarının taşınması durumuna bağlı olarak, öğrenci velisinin yazılı isteği doğrultusunda yabancı dil değişikliği yapılarak nakil gerçekleştirilir. Nakli gerçekleşen öğrencinin yabancı dil seviyesi belirlenir. Okul yönetimi, öğrenci velisiyle işbirliği yaparak 31/5/2006 tarihli ve 26184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirleri alır ve uygular.

(9) Bu madde kapsamında yapılan nakillerde, nakil şartlarının eşitliği hâlinde yaşı küçük olan öğrenciye öncelik verilir.

Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar arasında nakiller

MADDE 39- (Değişik:RG-13/9/2014-29118)
(1) a) (Değişik:RG-28/10/2016-29871) Güzel sanatlar liseleri ile spor liselerine kendi türlerinden sadece aynı alan/bölüm arasında her sınıf seviyesinde öğrenci nakli yapılır. Üniversitelerin bünyesinde bulunan konservatuarlara bağlı ortaöğretim okul veya kurumları ile özel ortaöğretim kurumlarından da nakil ve geçiş yapılabilir.
b) Okulların açık kontenjanları e-Okul sisteminde ilan edilir.

(2) Sınıf bazındaki açık kontenjanlar, her bir şube için 30 öğrenci olarak belirlenir. Ancak sınıf tekrar edenler, yargı kararına bağlı gelenler ile öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonunca yerleştirilen ve nakilleri yapılan öğrenciler de dâhil olmak üzere şube öğrenci sayısı 36’yı geçemez.

(3) (Değişik:RG-28/10/2016-29871) Bu okullar arasında nakiller, naklen gidilmek istenilen okulun alanında açık kontenjan bulunmasına bağlı olarak ilgili okul müdürlüklerince gerçekleştirilir.Nakil ve geçiş başvurusu, aralık ve mayıs ayları hariç olmak üzere her ayın ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile yapılır. Başvuru, öğrencinin nakil şartlarını taşıması hâlinde naklen gidilmek istenilen okul müdürlüğüne e-Okul sistemi üzerinden iletilir. Onay veya ret işlemi nakil istenilen okul müdürlüğünce e-Okul sistemi üzerinden ayın son iş günü çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirilir. Başvuruların açık kontenjandan fazla olması hâlinde 9 uncu sınıflar için yerleştirmeye esas puanı; diğer sınıflar için alt sınıf veya sınıflara ait yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması esas alınır ve puan üstünlüğüne göre kayıt/nakil yapılır.

(4)(Değişik:RG-1/7/2015-29403) e-Okul sisteminden alınan nakil başvurularıyla e-Okul kapsamında olmayan ortaöğretim kurumlarından gelen nakil başvuruları ikinci fıkrada belirtilen hükümler doğrultusunda değerlendirilir. Başvurular, her ayın son iş gününde ilgili okul müdürlüğünce değerlendirilerek sonuçlandırılır. Nakil için başvuruda bulunan öğrenci sayısının açık kontenjandan fazla olması ve puanların eşitliği hâlinde, yaşı küçük olan öğrencinin nakli kabul edilir. Değerlendirmeyle ilgili belge e-Okul sisteminden alınarak okul müdürü ve ilgili müdür yardımcısı tarafından imzalanıp dosyalanır. Sonuç, aynı gün okulda ilan edilir ve öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne e-Okul, Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden de öğrencinin velisine bildirilir. Öğrenciye ait veriler, e-Okul sistemi üzerinden alınır.

(5) (Değişik:RG-16/9/2017-30182) Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerinde açık kontenjan bulunması hâlinde, sadece diğer ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıflarından Bakanlıkça belirlenen esaslara göre eylül ve ekim aylarının son haftasında yapılacak yetenek sınavı ile öğrenci geçişi yapılabilir. Bu tarihten sonra diğer ortaöğretim kurumlarından öğrenci nakli ve geçişi yapılmaz.

(6) Özel ortaöğretim kurumlarından resmî ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçişlerde programlarla kayıt ve nakil şartlarının uygunluğu esas alınır. Özel ortaöğretim kurumlarının kendi aralarındaki nakillerde ise 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Şehit veya gazi çocuklarının nakilleri

MADDE 40- (Mülga:RG-13/9/2014-29118)

Açık öğretim liselerinden örgün ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçişler

MADDE 41 –(Başlığı ile birlikte değişik:RG-13/9/2014-29118) (1)
a) (Değişik:RG-16/9/2017-30182) Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinde öğrenim görmekte iken, başarmış oldukları kredi itibarıyla örgün ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçiş yapabilecek durumda olan, yaş itibarıyla örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt şartlarını taşıyan, örgün ortaöğretimde okuma hakkı bulunan ve disiplin yönünden örgün eğitim dışına çıkarma cezası almayan öğrenciler, ders kesiminden yeni öğretim yılının başlangıcına kadar geçen süre içerisinde varsa Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirmeye esas puanla, yoksa öğrenci nakil ve yerleştirme komisyonu kararıyla programı ve kontenjanı uygun olan Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerine ve mesleki eğitim merkezlerine nakil ve geçiş yapabilirler.
b) Nakil ve geçiş yapacak öğrencilerin durumları değerlendirilirken; açık öğretim liselerinde kredisini aldıkları dersler ile örgün ortaöğretim kurumlarının haftalık ders çizelgesinde yer alan dersleri sınıflar bazında karşılaştırılarak eşleştirilir, rehberlik ve puanla değerlendirilmeyen ders saatleri hariç tutularak toplam ders saati sayısı iki ile çarpılarak kredilendirilir. Toplam kredi itibariyle ilişkilendirildikleri sınıfa nakil ve geçişleri yapılır. (Ek cümle:RG-26/3/2017-30019) Mesleki eğitim merkezine nakillerde kredi sayısına bakılmaz.

Nakil ve geçişlerde muafiyet ve sorumluluk

MADDE 42 
(1) Nakil isteği kabul edilen öğrencilerin önceki okulunda görmüş olduğu dersler, yeni okulun dersleriyle sınıf seviyesinde karşılaştırılır. Sınıf seviyesinde toplam ders saatinde ve zorunlu derslerde (ortak/alan/dal dersleri) eksiklik ya da başarısızlık bulunması halinde;
a) Sınıf veya sınıflar bazında eksik olan ders saatleri, yeni okulun haftalık ders saati toplamı esas alınarak, öğrenciler yeni okulunda seçtiği derslerden sorumlu tutulur ve bu derslerden sorumluluk sınav döneminde sınava alınırlar. Öğrenci yeni okulunun haftalık ders çizelgesinde yer almayan önceki okuluna ait sorumlu olduğu derslerden ise muaf tutulur.
b) Öğrenciler görmediği derslerle gördüğü hâlde haftalık ders saati sayısındaki eksikliğin bir saatten fazla olduğu zorunlu (ortak/alan/dal dersleri) derslerden sorumlu tutulur ve bu derslerden sorumluluk sınav dönemlerinde sınava alınırlar. Ancak önceki okulun seçmeli dersleri arasında bulunan derslerin, yeni okulun zorunlu (ortak/alan/dal dersleri) dersleriyle ilişkilendirilmesi halinde öğrenciler bu derslerden sorumlu tutulmazlar.
c) Nakil yapan öğrencilerin yılsonu başarı durumları yeni okulun haftalık ders çizelgesindeki dersler ve ders saatleri dikkate alınarak yeniden hesaplanır. Bunların yeni okulundaki derslerle ilişkilendirilemeyen önceki okulunda başarılı olduğu dersler de yılsonu başarı puanının belirlenmesinde dikkate alınır.
ç) (Ek:RG-26/3/2017-30019) 37 nci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi kapsamında nakil ve geçişi yapılanların mesleki seviyeleri esas alınarak belirlenecek sınıftan itibaren eğitimlerine devamları sağlanır. Meslek seviyelerinin belirlenmesi amacıyla il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce belirlenecek okul/kurum müdürlüklerinde ilgili alan öğretmenlerinden komisyonlar oluşturulur. Bu komisyonlarca, aynı alan/dalda mesleki eğitim görmüş olanların seviyesi daha önce gördükleri ders içerikleri ve başarı durumlarına göre, daha önce mesleki eğitim görmeyenler ile farklı alan/dalda mesleki eğitime devam etmek isteyenlerin ise yapılacak seviye sınavına göre devam edecekleri sınıflar belirlenir.

LİSE YÖNETMELİĞİNİN SON HALİ - (12 Temmuz 2019 Dahil)

Ogretmenler.Com

Bu yazının tüm hakları Ogretmenler.com'a aittir. "www.ogretmenler.com" biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntıların hoş olmayacağını hele de eğitim sitelerine hiç yakışmayacağını belirtelim.

Son DüzenlenmeÇarşamba, 18 Eylül 2019 22:22
Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar