Menu

 

MEBBİS Sınav İşlemleri Tebellüğ Gerektiren Belgeler

MEBBİS Sınav İşlemleri Tebellüğ Gerektiren Belgeler

MEBBİS Sınav İşlemleri Bölümüne Tebellüğ Gerektiren Bir Belge Daha Eklendi.

Bu belge ile MEB sınavlarında "Görev Başvuru ve Onay İşlemleri, Görev Puanı ve Ortalama Puan, Görevlendirme Nasıl Yapılıyor,Görev Kaydı ve Görev Yasağı" gibi tüm hususlara açıklık getirilmiş oldu.

Sınav görev başvurusu için öğretmenlerin MEBBİS Sınav İşlemleri bölümüne giriş yaparak bu belgeyi tebellüğ etmeleri gerekiyor.

MEBBİS Sınav işlemleri böLümünde tebellüğ gerektiren belgelere yeni bir belge eklendi. Sınav görevi almak isteyen öğretmenlerimizin " Görevlendirme İşlemleri Açıklamaları (Görev Başvuru ve Onay İşlemleri, Görev Puanı ve Ortalama Puan, Görevlendirme Nasıl Yapılıyor,Görev Kaydı ve Görev Yasağı)" isimli belgeyi "OKUDUM,BİLGİLENDİM" şeklinde tebellüğ etmesi gerekmektedir.

Bunun için ilgili belgeyi "İndir"ip okuduktan sonra "Okudum,Bilgilendim" e tıklamaları yeterli.

Tebellüğ edince üstte resimdeki gibi yeşil renkli onayı görmeniz lazım.

MEB Sınavları ile ilgili bu belgede yer alan görevlilerin bilmesi gereken bir kaç husus:

Yazı üç resmi yazıya atıfta bulunarak,"Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca; MEBBIS Sınav İşlemleri, Elektronik Sınav İşlemleri, MSS Ücret Tahakkuk modülleri güncellenmiştir" ifadesi ile başlıyor. 

-Ceza İnfaz Kurumları ile Askeri Tesislerde ilgili kurumların talebi gereği, bu kurumlarda sadece “erkek” personel görevlendirilmektedir.
-Görev tebliği MEBBIS üzerinden yapılır. Ayrıca SMS gönderme zorunluluğu yoktur.
-Süresi içinde teklif edilen görevi onaylamayanlar için görev reddedilmiş sayılır. Ayrıca “görevi reddediyorum” şeklinde bir işlem yoktur.
-Mazereti nedeniyle onayladığı göreve gidemeyecek olan personel, hem görevin aksamaması hem de görev yasağı alınmaması amacıyla ilgili milli eğitim müdürlüğüne müracaat ederek görevini iptal ettirebilir. Mazeretin kabul edilmesi ve görevin iptal edilmesi konusunda ilgili milli eğitim müdürlüğü yetkili ve sorumludur.
-Görevlendirmeler, büyükşehir kapsamında bulunan illerin merkez ilçeleri de dahil olmak üzere ilçe milli eğitim müdürlüğü bünyesinde kadrolu olarak görev yapan personel arasından puan önceliğine göre yapılır.

-Görev Puanı Formülü: Görev Puanı = Ek Gösterge * [ 100 / (Sınav Süresi + Uygulama Süresi) ]
-Görev puanlarına ek olarak,
-Mesleğe yeni başlayanlara,
-İl/ilçe değişikliği yapanlara,
-e-Sınav uygulama izleme eğitimine katılarak sertifika alanlara,
-Görev yasağı alan ve mazeretsiz olarak bir yıllık görev yasağını tamamlayan personele,
Görev yasağı bitiminde, kadrolu olarak görev yaptığı ilçede yapılan her sınav için ayrı ayrı olmak üzere görev talep eden ve görev alan personel sayılarına göre ortalama puan hesaplanmaktadır.
-Ortalama Puan Formülü: Ortalama Puan = [ Görev Alan Personelin Görev Puanları Toplamı / Görev Talep Eden Personel Sayısı ]
-Her personelin görev puanı ile varsa ortalama puanı toplanarak “Sınav görevlendirmelerinde dikkate alınacak puan” oluşturulmaktadır.
-Görevlendirmeler Sınav görevlendirmelerinde dikkate alınacak puana göre yapılmaktadır.
-Sınav görev talebinde bulunan personel kişisel kullanıcı bilgileri ile MEBBIS’e giriş yaparak
-MEBBIS / Sınav İşlemleri / Sınav Görevlerim menüsünden görev başvuru ve onay işlemlerini,
-MEBBIS / Sınav İşlemleri / Sınav Puan Ayrıntıları menüsünden görev puanlarına ait bilgileri,
-MEBBIS / Sınav İşlemleri / Görevlendirme İstatistikleri menüsünden başvuruda bulundukları sınavlara ait istatistiki bilgileri,
-MEBBIS / Sınav İşlemleri / Sınav Görev İstekleri menüsünden varsa görev yasağına ait bilgileri,
-MEBBIS / Sınav İşlemleri / Meb Sınav Görev Ücretleri menüsünden sınav ücretlerine ait bilgileri, görebilirler.
-Görev yasağı alan personel, mazeretini gösteren belge ile birlikte ilgili milli eğitim müdürlüğüne müracaat ederek görev yasağının kaldırılmasını talep edebilir. Aksi yönde idari bir karar/ceza verilmemiş ise milli eğitim müdürlükleri personelin mazeretini geçerli kabul etmek/etmemek ve görev yasağı eklemek/kaldırmak hususunda yetkilidir.

Ogretmenler.Com

Son DüzenlenmeCumartesi, 19 Mayıs 2018 06:48
Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar